LỊCH KHAI GIẢNG 2017

 KHÓA HC “HỌC KHỞI NGHIỆP” THÁNG  10 và 11 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

HỌC KHỞI NGHIỆP

18h – 21h
Thứ 5 –  19/10
Thứ 5 –  02/11
Thứ 5 –  09/11
Thứ 5 –  16/11
Thứ 5 –  23/11
Thứ 5 –  30/11

 

 

 KHÓA HỌC “BE BIG BOSS 13” TRONG THÁNG  10 và 11 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Be Big Boss 13 18h – 21h Thứ 4 – 18/10
Be Big Boss 13  18h – 21h Thứ 6 – 03/11
 Be Big Boss 13   18h – 21h Thứ 4 – 15/11

 

KHÓA HỌC “BE BIG BOSS 14” TRONG THÁNG  10 và 11 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Be Big Boss 14 18h – 21h Thứ 6 – 20/10
Be Big Boss 14  18h – 21h Thứ 4 – 08/11
Be Big Boss 14   18h – 21h  Thứ 4 – 22/11

 

KHÓA HỌC 2 NGÀY CUỐI TUẦN THỨ 7 – CHỦ NHẬT


L
CH HC TRONG THÁNG 10 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Đầu Tư Bất Động Sản Thực Tế

9h – 21h

07 – 08 / 10

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 130 ( Startup Rich )

9h – 21h

14 – 15 / 10

Nghệ Thuật Đàm Phán (Negotiate Rich)

9h – 21h

21 – 22 / 10

Cha Mẹ Tuyệt Vời

9h – 21h

28 – 29 / 10


L
CH HC TRONG THÁNG 11 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 131 ( Startup Rich )

9h – 21h

04 – 05 / 11

DISC & Motivator

9h – 21h

11 – 12/ 11

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 132 ( Startup Rich )

9h – 21h

18 – 19 / 11

LEADERSHIP BOOT CAMP 2017

02 ngày tại Vũng Tàu

25 – 26 / 11


L
CH HC TRONG THÁNG 12 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Sale Master Minder (Sale Rich)

9h – 21h

02 – 03 / 12

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 133 ( Startup Rich )

9h – 21h

09 – 10/ 12

Doanh Nghiệp Online (Online Rich)

9h – 21h

16 – 17 / 12

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 134 ( Startup Rich )

9h – 21h

23 – 24 / 12

Train The Trainer & Leader (Trainer Rich)

9h – 21h

30 – 31 / 12

Loading Facebook Comments ...