LỊCH KHAI GIẢNG 2017

 KHÓA HC “HỌC KHỞI NGHIỆP” THÁNG  08 và 09 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

HỌC KHỞI NGHIỆP

18h – 21h
Thứ 5 – 24/08
 Thứ 5 – 31/08
 Thứ 5 – 07/09
 Thứ 5 –  14/09
 Thứ 5 – 21/09
Thứ 4 – 27/09

 

 KHÓA HỌC “BE BIG BOSS 13” TRONG THÁNG 08 & 09 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Be Big Boss 13 18h – 21h Thứ 4 – 23/08
Be Big Boss 13  18h – 21h Thứ 4 – 06/09
Be Big Boss 13  18h – 21h Thứ 4 – 20/09

 


 KHÓA HỌC 2 NGÀY CUỐI TUẦN THỨ 7 – CHỦ NHẬT

LCH HC TRONG THÁNG 08 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 126 (Startup Rich)

9h – 21h

05 – 06 / 08

Sales Master Minder (Sales Rich)

9h – 21h

12 – 13 / 08

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 127 (Startup Rich)

9h – 21h

19 – 20 / 08

Xây Dựng Doanh Nghiệp Online – SID (Online Rich)

9h – 21h

 26 – 27 / 08


L
CH HC TRONG THÁNG 09 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 128 ( Startup Rich )

9h – 21h

09 – 10 / 09

Train The Trainer & Leader (Trainer Rich)

9h – 21h

16 – 17 / 09

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 129 ( Startup Rich )

9h – 21h

23 – 24 / 09

BOSS CAMP 2017 (Duy Nhất trong năm)

9h – 21h

28, 29, 30 / 09
01/10


L
CH HC TRONG THÁNG 10 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Brand & Marketing Master (Marketing Rich)

9h – 21h

07 – 08 / 10

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 130 ( Startup Rich )

9h – 21h

14 – 15 / 10

Nghệ Thuật Đàm Phán (Negotiate Rich)

9h – 21h

21 – 22 / 10

LEADERSHIP BOOT CAMP 2017

9h – 21h

28 – 29 / 10


L
CH HC TRONG THÁNG 11 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 131 ( Startup Rich )

9h – 21h

04 – 05 / 11

DISC & Motivator

9h – 21h

11 – 12/ 11

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 132 ( Startup Rich )

9h – 21h

18 – 19 / 11

Sales Master Minder (Sales Rich)

9h – 21h

25 – 26 / 11

Loading Facebook Comments ...