LỊCH KHAI GIẢNG 2017

 KHÓA HC “HỌC KHỞI NGHIỆP” THÁNG  12 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

HỌC KHỞI NGHIỆP

18h – 21h
 Thứ 5 –  14/12
 Thứ 5 –  21/12
Thứ 5 –  28/12
 

 

 

 

 KHÓA HỌC “BE BIG BOSS 13” TRONG THÁNG  12 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Be Big Boss 13  18h – 21h Thứ 4 – 13/12
 Be Big Boss 13   18h – 21h Thứ 4 – 27/12

 

KHÓA HỌC “BE BIG BOSS 14” TRONG THÁNG  12 /2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Be Big Boss 14  18h – 21h  Thứ 4 – 06/12
 Be Big Boss 14  18h – 21h  Thứ 4 – 20/12

 

KHÓA HỌC 2 NGÀY CUỐI TUẦN THỨ 7 – CHỦ NHẬT


L
CH HC TRONG THÁNG 12 – 2017

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 133 ( Startup Rich )

9h – 21h

02 – 03 / 12

Doanh Nghiệp Online (Online Rich)

9h – 21h

09 – 10/ 12

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 134 ( Startup Rich )

9h – 21h

16 – 17 / 12

Train The Trainer & Leader (Trainer Rich)

9h – 21h

23 – 24 / 12

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 135 ( Startup Rich )

9h – 21h

30 – 31 / 12


L
CH HC TRONG THÁNG 01 – 2018

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Brand & Marketing Master ( Marketing Rich )

9h – 21h

06 – 07/ 01

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 136 ( Startup Rich )

9h – 21h

13 – 14/ 01

Nghệ Thuật Đàm Phán  ( Negotiate Rich )

9h – 21h

20 – 21/ 01

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 137 ( Startup Rich )

9h – 21h

27 – 28/ 01

LCH HC TRONG THÁNG 02 – 2018

 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

DISC & Motivator

9h – 21h

02 – 03/ 02

Làm Chủ Doanh Nghiệp – 138 ( Startup Rich )

9h – 21h

Loading Facebook Comments ...