Be Training ĐƯỜNG ĐI CỦA KHÁCH HÀNG chia sẻ kiến thức cho người làm chủ

be training làm chủ doanh nghiệp

ĐƯỜNG ĐI CỦA KHÁCH HÀNG - Bài 18. Nhìn thấy được đường đi rõ ràng hơn trong hành vi người tiêu dùng giúp cho bạn có cách tiếp cận khách hàng hợp lý hơn. Các doanh nghiệp lớn trước khi triển khai bất kỳ một dự án nào họ cũng phân tích rất kỹ lộ trình này.   Hôm nay chia sẻ điều này góp phần cho … [Read more...]

Khóa học xây dựng thương hiệu cho các bạn khởi nghiệp ngày 18 tháng 6 năm 2016

khóa học xây dựng thương hiệu

Thường khi ra khởi nghiệp phần lớn các bạn trẻ trong quan tâm đến thương hiệu, thậm chí không có chút kiến thức nào về thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu cá nhân, và thế là cũng không gắng liền với chiến lược công ty trong giai đoạn Khởi nghiệp kinh doanh vốn ít. Trong toàn bộ chương … [Read more...]