Marketing cho doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp

marketing cho khởi nghiệp

Marketing Rich - Cách làm marketing và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ! Chưa bao giờ ở ta lại có số lượng doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp mộc ra như nấm sau mưa như hiện nay. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh và chính sách của nhà nước ngày càng rộng mở và khuyến khích mỗi cá nhân tham gia … [Read more...]

MARKETING DU KÍCH VÀ SALES DU KÍCH CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

kinh doanh và thành công

Thật tuyệt vời về những chiến lược Sale and Marketing du kích. Những kiến thức giúp cho các doanh nghiệp nhỏ ít vốn, có thể chiến thắng trong kinh doanh thật sự bổ ích và thực tế và tôi chỉ muốn sắp xếp chúng lại và hành động tạo kết quả. Kết quả sẽ nói lên được sự đúng đắn của kiến thức. Cám ơn Be … [Read more...]