Marketing cho doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp

marketing cho khởi nghiệp

Marketing Rich - Cách làm marketing và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ! Chưa bao giờ ở ta lại có số lượng doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp mộc ra như nấm sau mưa như hiện nay. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh và chính sách của nhà nước ngày càng rộng mở và khuyến khích mỗi cá nhân tham gia … [Read more...]

Marketing dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp ngày 28 tháng 5 năm 2016

IMG_0309

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thành bại của doanh nghiệp Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ được xác định bởi kiến thức, kinh nghiệm, cách làm marketing cũng như những nổ lực mà doanh nhân khởi nghiệp có được. Một nghiện cứu ở Mỹ chỉ ra rằng hơn 50% doanh nghiệp khởi nghiệm thất bại là do người ra khởi nghiệp … [Read more...]