Singapore Be Camp 2017 LẶN NGỤP ĐỂ THÀNH CÔNG.

học tại Singapore

Singapore Be Camp 2017. - LẶN NGỤP ĐỂ THÀNH CÔNG. Đoàn gồm có 06 Team và 06 đội trưởng và 1 thư ký mỗi nhóm có một quyển sổ ghi chép toàn bộ hành trình những bài học và những cái đã trải nghiệm trong toàn bộ chuyến đi Mỗi đội nên trang bị cho mình ít nhất 01 máy ảnh và có một bạn tranh thủ chụp. Để hình … [Read more...]