Học làm chủ với các bạn trẻ khởi nghiệp khóa 109 ngày 24 và 25 tháng 9

học làm chủ

Em không có chút kiến thức gì về kinh doanh!   Câu hỏi mình thường gặp trong những chương trình HỌC LÀM CHỦ là " em học ra trường đi làm công cho đến nay đã vài năm tuy nhiên không có chút kiến thức gì về kinh doanh thì làm sao ra khởi nghiệp? "   Đúng là bạn chưa có chút kiến thức gì về kinh doanh … [Read more...]

Câu chuyện về LINH HỒN NHÀ LÃNH ĐẠO – P.5

Học làm chủ tại Trường học làm chủ be training.

Theo "Linh hồn nhà lãnh đạo", Ở Gallup… Tôi không bịa ra đâu, nếu bạn có người bạn vui vẻ thì hạnh phúc của bạn sẽ tăng 15%. Nếu người bạn hạnh phúc của bạn có một người bạn hạnh phúc khác mà bạn không biết lại tăng thêm 10% nữa. Nếu người bạn hạnh phúc của người bạn hạnh phúc đó có một người … [Read more...]

Câu chuyện về LINH HỒN NHÀ LÃNH ĐẠO – P.4

Lớp "Học làm chủ" tại Trường Học Làm Chủ Be Training.

 Làm sao để bạn tự do khỏi các cảm xúc?  Làm sao để bạn tiếp xúc với cảm xúc của chính mình?  Làm sao để bạn tiếp xúc với cảm xúc của người khác?  Làm sao để giải quyết mâu thuẫn thông qua sự sáng tạo? >>> Tất cả sẽ được giải đáp trong câu chuyện về Linh hồn nhà lãnh đạo ngày hôm … [Read more...]