Làm chủ doanh nghiệp cùng lớp doanh nhân BEA 73

khởi nghiệp kinh doanh nhỏ

https://www.youtube.com/watch?v=vRoJI3NQ73A&list=PLtfG5x16jqTVFMyus5R7pWESsAvQ4xp1L Lớp học thực tế hơn nhiều lớp mà tôi từng tham gia.Trong cách nói của thầy cho tôi thầy được nhiệt huyết của một người từng trải, từng thất bại, đã và đang thành công trong con đường kinh doanh và chia sẻ của mình. Tôi tin qua lớp … [Read more...]

HỌC KINH DOANH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? CÙNG TRẢI NGHIỆM VỚI LỚP BEA 55

bài học kinh doanh, học kinh doanh online, học kinh doanh nhỏ, học kinh doanh bắt đầu từ đâu, học kinh doanh qua mạng, học kinh doanh trực tuyến, mở công ty riêng

                ƠN THẦY Cuộc đời gió thoảng mây bay Trăm hướng biết nẻo mở nào lần đường. Ánh sáng chân trời đang rọi Đã soi sáng đường, em bước vinh quang. Thầy về trăm ngõ mở ra Cho em tìm thấy bến bờ vinh quang.  Trương Thành Trung – Kỹ sư điện & BK Cty My hope Vâng... em cám ơn thầy … [Read more...]