CÁCH LÊN BẢN KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH CHUẨN NHẤT NĂM 2021 (PHẦN 2))

Tiếp nối phần 1, trong phần 2 này Be Training sẽ gửi đến bạn bản kế hoạch khởi sự kinh doanh thứ 2 như đã hứa trước đó, nếu bạn đã theo dõi qua bản kế hoạch khởi sự kinh doanh đầu tiên trong phần trước thì bản kế hoạch trong phần này bạn sẽ dễ dàng nắm chắc hơn cũng như nhanh chóng bắt tay vào việc lên một bản kế hoạch thật thành công cho bài toán khởi sự của mình.

kế hoạch khởi sự kinh doanh

Mẫu kế hoạch khởi sự kinh doanh thứ hai

Khác với bản kế hoạch thứ nhất, trong bản kế hoạch thứ hai này chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng công việc phải làm luôn nhé, cụ thể thì:

Giới thiệu chung

 • Đối tượng
 • Nhiệm vụ
 • Mấu chốt cơ bản để thành công

Tóm tắt kinh doanh

 • Quyền sở hữu công ty
 • Tóm tắt khởi sự doanh nghiệp: Mô tả lịch sử của dự án – sản phẩm, thị trường, địa điểm, hình thức pháp lý, kế hoạch thực hiện & kế hoạch tài chính.
 • Sản phẩm và dịch vụ: Tóm tắt sản phẩm/dịch vụ được chào bán/ cung cấp
 • Vị trí của công ty và các điều kiện thuận lợi: Địa điểm của doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để giảm giá các chi phí hoặc tăng các cơ hội của các khách hàng dừng chân tại doanh nghiệp để xem các sản phẩm hoặc yêu cầu các dịch vụ của bạn.

Các sản phẩm và các dịch vụ

 • Mô tả sản phẩm và dịch vụ : Mô tả vắn tắt về sản phẩm, kích cỡ, màu sắc, hình dáng và hàng loạt các sản phẩm được chào bán hoặc đặc điểm của dịch vụ được cung cấp.
 • So sánh sự cạnh tranh: Xác định cái gì sẽ làm cho sản phẩm/dịch vụ trở thành độc nhất trên thị trường. Liệu đó sẽ là một sản phẩm có chất lượng tốt hơn những sản phẩm đang có mặt hiện nay hay giá cả sẽ là một khác biệt đáng kể làm cho sản phẩm bán ra được dễ dàng hơn
 • Ấn phẩm quảng cáo chào hàng
 • Tìm nguồn: Xác định các nguồn khác nhau về nguyên liệu thô và nhân công và khả năng sẵn có trong năm nhằm mục đích bảo đảm cho sự sản xuất liên tục.
 • Công nghệ: Xác định trang thiết bị máy móc cần thiết để sản xuất và dự tính những chi phí chính xác. Chu kỳ sử dụng có ích của máy móc và các trang thiết bị phải được xem xét trong phần này, có tính đến khấu hao..
 • Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai

Phân tích thị trường

 • Phân đoạn thị trường: Mô tả toàn cảnh địa lý (đó là nơi mà hầu hết các sản phẩm được bán ra) và nhằm mục tiêu cụ thể trong dân số thuộc khu vực đó.
 • Phân tích ngành
 • Các thành viên tham gia đến ngành: Xác định khách hàng mục tiêu rõ ràng, có thể cũng như các tính cách của họ và hồ sơ về tuổi tác, giới tính, thu nhập, thực tiễn mua hàng, các kênh tiêu dùng, cách sống và thị hiếu nhằm mục đích đảm bảo rằng sản phẩm cần thiết phù hợp với nhu cầu và cũng như những mong muốn của họ.
 • Các kiểu phân phối: Lựa chọn kênh phân phối đạt kết quả nhất về sản phẩm/dịch vụ xem xem sản phẩm/dịch vụ nên được trực tiếp bán cho các khách hàng hay bán thông qua trung gian.
 • Các kiểu cạnh tranh và mua hàng
 • Các đối thủ cạnh tranh chính: Miêu tả những đối thủ cạnh tranh hiện có mặt trong khu vực thị trường, điểm mạnh, điểm yếu, tầm quan trọng của họ đối với doanh nghiệp của bạn
 • Phân tích thị trường

kế hoạch khởi sự kinh doanh

Chiến lược và việc thực hiện 

 • Chiến lược Marketing: Hình thành chiến lược marketing nghĩa là lập kế hoạch phù hợp, cân đối và hợp nhất chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối và chiến lược quảng cáo.
 • Thị trường mục tiêu và phân đoạn thị trường
 • Chiến lược giá cả: Lựa chọn chiến lược giá cả thích hợp mới vì đây là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của doanh nghiệp
 • Chiến lược hỗ trợ: Hỗ trợ bán hàng nói chung được chia thành quảng cáo, hỗ trợ bán hàng, ấn phẩm và bán hàng cho cá nhân. Cần phải xem xét kỹ ngân sách chi cho hỗ trợ trong kế hoạch kinh doanh.
 • Chiến lược phân phối: Xác định người trung gian tiềm năng để liên hệ nhằm mục đích đạt được doanh thu chỉ tiêu
 • Chương trình marketing
 • Chiến lược bán hàng
 • Dự báo bán hàng:Dự tính doanh thu chỉ tiêu trong tháng và hàng năm trên cơ sở tối thiểu là 5 năm tiếp theo. Đây là một yếu tố chính của kế hoạch kinh doanh. Thực tế hơn, đó là sự chính xác hơn những dự tính khác có thể.
 • Kế hoạch bán hàng
 • Liên minh các chiến lược
 • Dịch vụ và hỗ trợ: Mô tả dịch vụ phụ được chào bán hàng cùng các sản phẩm/dịch vụ chính nhằm thoả mãn các nhu cầu khác của khách hàng.
 • Các điểm mốc quan trọng

Quản lý

 • Cơ cấu tổ chức: Xác định rõ một hình thức đăng ký kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh dựa chủ yếu vào kinh nghiệm chủ sở hữu trong quản lý kinh doanh và khía cạnh chuyên môn.
 • Nhóm quản lý: Mô tả nhân sự chủ chốt trong nhóm quản lý về mặt hiểu biết, kinh nghiệm quan hệ kinh doanh, trình độ học vấn và trách nhiệm của họ trong kinh doanh
 • Sự khác biệt của nhóm quản lý
 • Kế hoạch nhân sự: Dựa vào biểu đồ tổ chức xác định kế hoạch để thuê nhân sự cần thiết, chuẩn bị phần miêu tả công việc, các tiêu chí để lựa chọn, tiền thù lao và các phụ cấp khác cho nhân viên.
 • Xem xét các phần quản lý khác

Kế hoạch tài chính

 • Những giả định quan trọng: Đưa ra những điều kiện quan trọng mà thiếu chúng phần kế hoạch tài chính có thể bị thất bại.
 • Các chỉ số tài chính cơ bản
 • Phân tích điểm hồ vốn: Điểm hồ vốn là mức sản xuất mà ở đó doanh nghiệp không thu được lợi nhuận hoặc cũng không bị lỗ.
 • Lỗ lãi dự kiến: Bản báo cáo lãi, lỗ cho biết kết quả của hoạt động kinh doanh trong một thời gian nhất định ( tháng hoặc năm). Nó có thể được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi các chi phí hoạt động trong cùng thời gian.
 • Dự kiến lưu chuyển tiền mặt: Nếu bạn vay từ ngân hàng thì họ sẽ phải biết kế hoạch lưu chuyển tiền mặt của bạn.
 • Bản dự tính cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài sản (tích sản) và trái vụ nghĩa vụ tài chính, đưa ra một bức tranh về tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, ví dụ vào cuối năm.
 • Tỷ lệ kinh doanh: Điều gì xảy ra với khả năng sinh lời dự kiến nếu chi phí nguyên liệu thô tăng 10%? Cái gì nếu dự tốn doanh thu chỉ có 80% là hiện thực ? Doanh nghiệp có thể phải có nghĩa vụ trả lãi bằng tiền mặt hàng tháng ? Các tỉ lệ tài chính khác nhau được sử dụng để trả lời tất cả các vấn đề như vậy.

Tin chắc là thông qua 2 bản kế hoạch khởi sự kinh doanh mà chúng tôi đã chia sẻ bạn sẽ có thêm cho mình những kiến thức cần thiết để từ đây bạn có thể tạo nên một bản kế hoạch vô cùng tuyệt vời cho công việc kinh doanh của mình trong tương lai gần.

Nếu bạn muốn mọi kiến thức này trở nên thực tế và dễ áp dụng hơn bạn có thể tham gia các khóa học về khởi sự kinh doanh của Be Training !!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *