1. Đồng Phục Nhân Viên BE Training – xem tại đây

2. Đồng Phục Lớp Các Học

– Xây Dựng Doanh Nghiệp Triêu Đô – CIM – xem tại đây

– Sales Master Minder – SMM – xem tại đây

– Brank and Marketing Master – xem tại đây

– Leadership Bootcamp – xem tại đây

3. Đồng phục các chương trình ngoại khóa

– Chinh Phục Vịnh Vân Phong – Mũi Cực Đông – xem tại đây

– Du Học Singapore – xem tại đây

– Tất Niên BE 2014 – xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *