KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Khởi Nghiệp Kinh Doanh

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 5 ngày 09/05/2019
Thứ 5 ngày 14/05/2019
Thứ 5 ngày 23/05/2019
Thứ 5 ngày 30/05/2019

KHÓA HỌC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP (BEA)

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Làm Chủ Doanh Nghiệp – ( Startup Rich )

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
25,26/05/2019
08 ,09/06/2019

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 Be Big Boss 13 & 14   18h – 21h 08/05/2019 & 22/05/2019
 Be Big Boss 15   18h – 21h  10/05/2019 & 24/05/2019
 Be Big Boss 16   18h – 21h  31/05/2019 & 14/06/2019
 Be Big Boss 17   18h – 21h  29/05/2019 & 12/06/2019

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục 15-19/ 05/2019

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System

Xem chi tiết >>

  8h – 18h 15,16,17/ 4 / 2019
Lean System level 2

Xem chi tiết >>

  8h – 18h 11,12,13/03/ 2019

LỊCH KHAI GIẢNG BẤT ĐỘNG SẢN THỰC TẾ 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Bất Động Sản Thực Tế
Xem chi tiết >>
  9h – 17h 18 – 19/ 05/ 2019

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

  1. Train The Trainer & Leader ( Trainer Rich )

   Xem chi tiết >>

9h – 21h 11 – 12/ 05/2019
   2. Marketing Rich

   Xem chi tiết >>

 9h – 21h  01 – 02/06/2019
  3. Negotiate Rich

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 15 – 16/06/2019
  4. DISC & Motivator

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 29 – 30/06/2019
  5. Sales Master Minder ( Sales Rich )

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 13 – 14/07/2019
  6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online (Online Rich)

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 27 – 28/04/ 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *