KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 5 ngày 14/11/2019
Thứ 5 ngày 21/11/2019
Thứ 5 ngày 28/11/2019
Thứ 5 ngày 05/12/2019

KHÓA HỌC STARTUP RICH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

STARTUP RICH

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
23-24/11/2019
07-08/12/2019

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Lớp 

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 BE BIG BOSS 13,14 & 15   18h – 21h  22/11/2019
BE BIG BOSS 16   18h – 21h  22/11/2019
BE BIG BOSS 17   18h – 21h  27/11/2019
BE BIG BOSS 18   18h – 21h  15/11/2019 & 29/11/2019

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục Tháng 05 /2020

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System

Xem chi tiết >>

  8h – 18h
Lean System level 2

Xem chi tiết >>

  8h – 18h

LỊCH KHAI GIẢNG 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Xem chi tiết >>

  9h – 181h

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

  1. Train The Trainer & Leader

TRAINER RICH

   Xem chi tiết >>

9h – 21h 30/11 – 01/ 12/2019
   2. MARKETING RICH

   Xem chi tiết >>

 9h – 21h  14 – 15/12/2019
  3. NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

  Xem chi tiết >>

9h – 21h  28 – 29/12/2019
  4. DISC & MOTIVATOR

  Xem chi tiết >>

9h – 21h  11 – 12/01/2019
  5. Sales Master Minder

SALES RICH

  Xem chi tiết >>

9h – 21h  

 

6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online

ONLINE RICH

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 16 – 17/11/ 2019

2 thoughts on “LỊCH KHAI GIẢNG 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *