KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 6 ngày 20/09/2019
Thứ 5 ngày 26/09/2019
Thứ 5 ngày 03/10/2019
Thứ 5 ngày 10/10/2019

KHÓA HỌC STARTUP RICH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

STARTUP RICH

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
21-22/09/2019
05-06/10/2019

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Lớp 

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 BE BIG BOSS 13,14 & 15   18h – 21h  27/09/2019 & 11/10/2019
BE BIG BOSS 16   18h – 21h  27/09/2019 & 11/10/2019
BE BIG BOSS 17   18h – 21h   25/09/2019 & 16/10/2019
BE BIG BOSS 18   18h – 21h  17/09/2019 & 02/10/2019

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục Tháng 05 /2020

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System

Xem chi tiết >>

  8h – 18h
Lean System level 2

Xem chi tiết >>

  8h – 18h

LỊCH KHAI GIẢNG 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Xem chi tiết >>   9h – 21h

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

  1. Train The Trainer & Leader

TRAINER RICH

   Xem chi tiết >>

9h – 21h 23 – 24/ 11/2019
   2. MARKETING RICH

   Xem chi tiết >>

 9h – 21h  07 – 08/12/2019
  3. NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 28 – 29/09/2019
  4. DISC & MOTIVATOR

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 12 – 13/10/2019
  5. Sales Master Minder

SALES RICH

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 26 – 27/10/2019
6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online

ONLINE RICH

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 09 – 10/11/ 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *