KHÓA HC KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Xem chi tiết >>

  18h – 21h
Thứ 5 ngày 27/02/2020
Thứ 5 ngày 05/03/2020
Thứ 5 ngày 12/03/2020
Thứ 5 ngày 19/03/2020

KHÓA HỌC STARTUP RICH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

STARTUP RICH

Xem chi tiết >>

  9h – 21h
22-23/02/2020
07-08/03/2020

LỊCH KHAI GIẢNG BE BIG BOSS

Lớp 

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

 BE BIG BOSS 13,14 & 15, 16   18h – 21h  21/02/2020
BE BIG BOSS 17   18h – 21h  04/03/2020
BE BIG BOSS 18   18h – 21h  26/02/2020
BE BIG BOSS 19   18h – 21h  28/02/2020

LỊCH KHAI GIẢNG HỌC VÀ LĂN XẢ TRẢI NGHIỆM TẠI SINGAPORE

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Học Và Lăn Xả Trải Nghiệm Tại Singapore

Xem chi tiết >>

 5 Ngày Liên Tục Tháng 05 /2020

LỊCH KHAI GIẢNG LEAN SYSTEM  

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Lean System 1

Xem chi tiết >>

  8h – 18h 03 – 04/03/2020
Lean System level 2

Xem chi tiết >>

  8h – 18h

LỊCH KHAI GIẢNG 

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

Xem chi tiết >>   9h – 18h  

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BỘ NĂNG LỰC KINH DOANH

Khóa Học

Giờ Học

Ngày Khai Giảng

1. Train The Trainer & Leader

TRAINER RICH

   Xem chi tiết >>

9h – 21h 28 – 29/03/2020
   2. MARKETING RICH

   Xem chi tiết >>

 9h – 21h 11 – 12/04/2020
  3. NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 25 – 26/04/2020
  4. DISC & MOTIVATOR

  Xem chi tiết >>

9h – 21h
  5. Sales Master Minder

SALES RICH

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 29/02 – 01/03/2020

 

6. Xây Dựng Doanh Nghiệp Online

ONLINE RICH

  Xem chi tiết >>

9h – 21h 14 – 15/03/2020

3 thoughts on “LỊCH KHAI GIẢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *