Mọi nổ lực chúng tôi trình bày ở trang web này nhằm mục đích trình bày chính xác sản phẩm và dịch vụ trong hiện tại và trong tương lai của chúng tôi. Mặc dù hiện tại chúng tôi không xác định được chính xác tong thu nhập trong toàn ngành này là bao nhiêu. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng bạn thu nhập được tiền tự việc sử dụng những thong tin chúng tôi chia sẻ trên trang web.

Ví dụ: Trong các bài chia sẻ hoặc các tài liệu chia sẻ trên trang web này không được xem như là 01 lời hứa đảm bảo thu nhập của bạn, khả năng thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng sản phẩm, cũng như kinh nghiệm bạn tiếp cận và khai phá thị trường. Chúng tôi không có ý như là bạn xem đây như làm được bạn chắc chắn có thu nhập cao.

Bất kỳ khiếu nại nào về thu nhập của bạn trong thực tế không lien quan đến chúng tôi, những kết quả bạn có được phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thời gian bạn thực hiện, ý tưởng, trình độ tay nghề chuyên môn của bạn, tình hình tài chính, kiến thức và những kỹ năng của bạn và của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.

Chính vì những yếu tố khác nhau của mội cá nhân chính vì thế không ai có thể đảm bảo mức thu nhập và thành công của bạn cũng như chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc hoạt động tạo ra thu nhập của bạn.

Những bài viết chia sẻ trong sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi chứa dựng những trong tin do chính chúng tôi chia sẻ, những thông tin này liên quan đến nhiều những thông tin kinh tế, xã hội, luật pháp nhằm mục đích làm rõ hơn vấn đề và làm cho bạn hiểu rõ những lợi ích của sản phẩm và dịch vụ.

Bạn có thể xác định những báo cáo trong thực tế không lien qua đến những thu nhập trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lại của trang web chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên sử dụng như từ để chia sẻ về thu nhập như: Dự đoán, ước tính, nhu cầu, dự án, dự định, kế hoạch, tin chắc … và một số từ ngữ khác lien quan đến mô tả về thu nhập và tài chính.

Trong bất kỳ báo cao số liệu nào tại trang chúng tôi nhằm hướng đến kết quả mong muốn trong tương lai. Chúng tôi cũng không đảm bảo bạn đạt kết quả như của chúng tôi dự đoán và bất kỳ ai cũng không đảm bảo việc thụ nhập của bạn trong thực tế này. Bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng, cách bạn làm và kỹ thuật bạn ứng dụng.

Bạn đồng ý rằng công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thành công hay thất bại trong quyết định kinh doanh của bạn mà liên quan đến bất kỳ thông tin nào trang web, sản phẩm hay dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *