hung-dan-giao-dan-giao-vinh-loi phan-thi-ngoc-minh nguyen-van-sang
 Nguyễn Văn Hùng – Tổng giám đốc Cty CP Thép Vĩnh Lợi và Giày Attom Phan Thị Ngọc Minh – Chụp hình cưới Cty Luciola Studio Nguyễn Văn Sang – Giám đốc công ty Trùn Quế Củ Chi.
maihuy nguyen-thi-lien-phuong le-vinh-chinh
Mai Tuấn Huy- công ty Hoa Lan.  Nguyễn Thị Liên Phương – GĐ Cty Hoàng Lâm Lê Vĩnh Chinh – GĐ Cty Vistaco