KHÓA HỌC SẮP DIỄN RA

KHÓA HỌC

STATUP RICH K184

“Tiết lộ 21 Bí Mật LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP Đơn Giản Nhất”

Ngày học: 30 – 31 / 05 / 2020

KHÓA HỌC

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

Bạn có thể đàm phán bất cứ đều gì”


Ngày học: 06 – 07 / 06 / 2020

KHÓA HỌC

DISC & MOTIVATOR

“Thấu hiểu chính mình chính là cách để bạn thấu hiểu khách hàng”

Ngày học: 20 – 21 / 06 / 2020

KHÓA HỌC

SALE RICH

“Bán tất cả mặt hàng và chốt sales khách hàng khó tính”

Ngày học: 04 – 05 / 07 / 2020

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Xem thêm...