KHÓA HỌC SẮP DIỄN RA

KHÓA HỌC

TRAINER RICH

“Bí quyết trở thành lãnh đạo và xây dựng hệ thống từ sức mạnh đào tạo”

Ngày học: 01 – 02 / 08 / 2020

KHÓA HỌC

STATUP RICH K188

“Tiết lộ 21 Bí Mật LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP Đơn Giản Nhất”

Ngày học: 08 – 09 / 08 / 2020

KHÓA HỌC

MARKETING RICH

“Bán tất cả những gì bạn muốn”

 

Ngày học: 15 – 16 / 08 / 2020

KHÓA HỌC

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

Bạn có thể đàm phán bất cứ đều gì”


Ngày học: 29 – 30 / 08 / 2020

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Xem thêm...