KHÓA HỌC SẮP DIỄN RA

KHÓA HỌC

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN

Bạn có thể đàm phán bất cứ đều gì”

 

Ngày học : 19 – 20/09/2020

KHÓA HỌC

STARTUP RICH K191

“Tiết lộ 21 Bí Mật LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP Đơn Giản Nhất”

Ngày học : 26 – 27/09/2020

KHÓA HỌC

DISC & MOTIVATOR

“Thấu hiểu chính mình chính là cách để bạn thấu hiểu khách hàng”

Ngày học : 03 – 04/10/2020

KHÓA HỌC

SALE RICH

“Bán tất cả mặt hàng và chốt sales khách hàng khó tính”

Ngày học : 17 – 18/10/2020

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Xem thêm...