BE COACHING

BE COACHING

Đây là chương trình đồng hành cùng các bạn học viên từ năm 2010 đến nay.

Chương trình này chỉ dành cho học viên tham gia các chương trình nâng cao Online hoặc Offline.

Chương trình được cập nhật mới liên tục các nội dung chia sẻ về kinh doanh để phát triển bền vững hơn.

Nội dung không bao giờ lặp lại.

Mỗi tuần dạy 1 chủ đề nhỏ nên ai cũng có thể bắt đầu tham gia bất cứ lúc nào.

Lớp này được tặng học phí. Các anh chị học viên chỉ phụ phí Zoom khi tham gia suốt 1 năm.

Thời gian học: 20-22g vào THỨ SÁU hàng tuần.

Đây là nội dung chương trình đang được câp nhật mới nhất trong năm 2024 này.

Kỳ

Chủ đề

Nội dung

1

Khóa đặc biệt: Tinh Thần Doanh Nhân – Thắp lửa trái tim

“Học hôm nay vì ngày mai”

1. Bài giảng đặc biệt: Xây dựng doanh nghiệp vì ngày mai

2. Cấu trúc doanh nghiệp

3. Tư duy kinh doanh.

4. Khái quát một số lĩnh vực kinh doanh

5. Phân tích doanh nghiệp.

6. Quản trị kiểu Châu Á và Phương Tây

7. Những bài học quản trị thực tiễn

2

Quản Trị – Chiến lược kinh doanh Thượng Tầng

1. Tổng quan về Chiến lược Quản trị Doanh nghiệp

2. Triết lý kinh doanh và chiến lược kinh doanh

3. Công cụ phân tích để xây dựng chiến lược

4. Phạm vi kinh doanh và Năng lực cốt lõi

5. Môi trường kinh doanh và Ứng dụng thực tiễn

3

Quản Trị

Chiến lược kinh doanh Thực Thi

1.Chiến lược doanh nghiệp theo BSC & OPM

2. Mô hình chiến lược doanh nghiệp theo BSC & OPM

3. Tầm nhìn, sứ mệnh, Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

4. Mục tiêu dài hạn / trung hạn / ngắn hạn

5. Chỉ số thực hiện / mục tiêu (SKGI/KPI) của BSC

6. BPR (Business Process Re-engineering = Tái thiết kế/Tái cấu trúc mô hình kinh doanh)

7. Quản trị rủi ro

4

Quản Trị Marketing

1. Khoa học Marketing

2. Nghiên cứu thị trường

3. Quản trị Marketing và Quản trị doanh nghiệp

4. Chiến lược quản trị Marketing

5. Quy trình quản trị Marketing

6. Marketing Mix, Marketing B-to-B

7. Quản trị bán hàng

5

Quản Trị Nhân Sự

1. Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

2. Phân tích sự chênh lệch trong năng lực và tuyển dụng

3. Phát triển nguồn nhân lực

4. Chính sách nhân sự cơ bản và đánh giá nhân sự

5. Khả năng lãnh đạo và phát triển tổ chức

6. Thúc đẩy năng lực, phát triển nghề nghiệp

7. Phát triển tổ chức

6

Quản Trị Tài Chính

Quản trị tài chính và đầu tư:

1. Phân tích kinh tế vĩ mô và đầu tư

2. Lập và phân tích báo cáo tài chính

3. Quản trị tài chính ngắn hạn

4. Thẩm định tài chính dự án đầu tư

5. Kế hoạch tài chính dài hạn

7

Quản Trị Sản Xuất

1. Loại bỏ lãng phí

2. Cách tiến hành cải tiến (Kaizen)

3. Diễn tập sản xuất

4. Cung cấp linh kiện

5. Cải tiến dây chuyền

6. Phân tích kết quả

8

Quản Trị Kế Hoạch Kinh Doanh

1. Kiến thức và sự hiểu biết cơ bản về kế hoạch kinh doanh

2.Tầm nhìn・ Sứ mệnh ・Triết lý kinh doanh * Giá trị cốt lõi

3. Mô hình kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh

4.Thực hành mô phỏng kinh doanh (tiếp)

5. Lập kế hoạch tài chính và lợi nhuận · Phân tích CF

6. Mô phỏng báo cáo tài chính

7.Tinh thần khởi nghiệp trong kinh doanh

8. Workshop về Kế hoạch kinh doanh

9

Tổng kết & đánh giá

Đánh giá về những kết quả và khó khăn trong áp dụng kiến thức của chương trình vào thực tiễn doanh nghiệp.

 

Các Chương Trình Và Bài Viết Mới

BE COACHING

BE COACHING Đây là chương trình đồng hành cùng các bạn học viên từ năm 2010 đến nay. Chương trình này chỉ dành cho học viên tham gia các chương trình nâng cao Online hoặc Offline. Chương trình được cập

Xem chi tiết
Tin nhắn
Điện thoại
Zalo
Tin nhắn
Điện thoại
Zalo